Bezopasen dom v polsha

Сигурността е норма в широкия смисъл на думата, всеки аспект от ежедневието ви. Но привличаме ли ежедневно безопасността при работа с електричество? Разбира се, че не. Но ние не тичаме около апартамента всеки ден, проверяваме електрическата инсталация и последователността на живота си всеки път.

Biostenix Sensi Oil NewBiostenix Sensi Oil New Biostenix Sensi Oil - противоотрова за слуха

Част от безопасността на употреба и, освен това, правилното функциониране на широко разбраната електрическа инсталация е заземена. Какви са те?Защитните проводници са проводници, които използват обект, който е електрически зареден към земята, а в днешното упражнение зарядът е неутрализиран. Защитното заземяване е защита от електрически удар.Две често задавани въпроси са PE и PEN, т.е. PE (защитен проводник, използван при нови инсталации от типа TNS и PEN (защитен неутрален проводник, използван в TNC или TNCS инсталации.Недостатък на системата TNC е, че PEN провежда функцията на неутрален и защитен проводник едновременно. Това свидетелства за това, че процесът работи и че всички токове на натоварване преминават през него в еднофазни планове, а в трифазни системи е изложен на натоварвания, произтичащи от асиметрия в сглобяването.Независимо от използвания кабел, при работа с трафика няма шеги, трябва да бъдете нежни. Известната поговорка "електротехникът не тиктака" не се отразява в реалния свят.Сега, когато знаете как да се грижите за безопасността си, си струва да се научите и да научите за продуктите, които носят неговия дефект.Най-често срещаният резултат от недостатъчната защита на инсталацията или неговата неизправност е електрически удар.Знаете ли, че движението на тенденцията в човешкото тяло с интензивност над 70 третира е отровно за битието?Какво може да бъде парализата на тенденцията?В най-малкия случай, дори при смърт, други ефекти са спиране на сърцето, изгаряния, загуба на съзнание, мускулни спазми или частично изгаряне на тъканите.