Fiskalen novatorski nano

Всички данъкоплатци, които предлагат услуги на съзнанието на физически лица, които не ръководят бизнес, са длъжни да водят регистри с помощта на фискални устройства, като касов апарат или фискален принтер.

Финансовият касов апарат е оборудване, от години широко използвано в магазините, но и от други видове доставчици на услуги, започвайки от уебсайтове, завършващи лекари.Принтерът posnet е прост с други видове предприемачи. Те имат преди всичко важни търговски мрежи, които издават няколко хиляди приходи на ден.Нека обаче разгледаме защо касовият апарат не би допринесъл за това, но също така може да се справя с безбройните касови бележки? Съгласие, но касовият апарат няма да ни напечата фактура по ДДС допълнително във фабрики, които не са такова оборудване, изглежда, че е ръчно изработена, което не е ефективно от гледна точка на подобряване на ефективността и обслужването. Това включва, че дори по-склонни дори по-малките фирми да достигат до такива решения.Закупуването на принтера не е налично, то се използва с необходимост от повече от две хиляди приятели и трябва да имате, че ястието, за разлика от валутата, изобщо не работи. За неговото използване е полезен компютър, оборудван с подходяща програма за продажби, по изключение има разходи, но огромни ползи. След това вече можем да проследим разходите за продадените продукти още в печатния сезон на разписката, а не когато, в случая на касовите апарати, само след като се прочете продажбата на инвентарната програма.Когато избирате принтер, не забравяйте за коя стокова база данни (броя на PLU кодовете, нашето устройство трябва да се използва и да изберете около 20% по-големи от използваемите в даден момент, защото капацитетът не може да бъде увеличен и част от нашия диапазон може да се увеличи. Друг важен елемент, на който трябва да обърнем внимание, е дневният брой на приходите.

Отчитаме принтерите поради броя на кодовете и билетите, дадени на:- малки / преносими - средно 100-150 билета на ден- витрини - предназначени за пълни търговски обекти и за голям брой разработени стоки.Понастоящем се приемат устройства, които са само ролка хартия за разписки за клиенти, тъй като копие се препоръчва по електронен път на SD картата.