Ginekolog anna smida

Колпоскопът е важен уред в позицията на гинеколог и преди закупуването му е необходимо да се извърши професионално разузнаване. Когато създавате оптичен избор на този жанр, обърнете внимание на етапа от фактори, от които разходите не са най-важният фактор. , нестабилност на пантографа и липса на софтуер за точна оценка на събрания визуален материал.

PsoriMilk

Качеството на изображението трябва да бъде важен критерий, защото при закупуване на колпоскоп сега параметрите на оптичната система са от най-голямо значение. Струва си да се интересуваме от мястото на производство на лещи от определен вид колпоскоп и да видим дали оптичната система има няколко режима на увеличение, а също и като широк обхват на фокусиране, т.е. фокусиране на изображението. Точността на кольпоскопа е също много ценен аспект, поради което рамото на пантографа трябва да осигурява свободно, но и прецизно движение във всички области. Правилно балансирано рамо на пантографа и използването на пневматични задвижвания с добро качество са други важни характеристики на подходящото оборудване.

Ако това е колпоскопна лампа, тогава перфектните крушки са станали анахронични, но огромната сила на светлината е все още важна, както и нейната настройка. Съвременните LED диоди имат по-лоши енергийни изисквания, което удължава живота на лампата и премахва опасността от нагряване на тестовото поле. Последният важен аспект при закупуването на колпоскоп е ергономичността на продукта, тъй като поради спецификата на професията на лекар-гинеколог, всички функции на съответното оптично устройство трябва да се използват като един елемент.