Ginekolog anna smida

Колпоскопът е важен уред в позицията на гинеколог и преди закупуването му е необходимо да се извърши професионално разузнаване. Когато създавате оптичен избор на този жанр, обърнете внимание на етапа от фактори, от които разходите не са най-важният фактор. , нестабилност на пантографа и липса на софтуер за точна оценка на събрания визуален материал.

https://adamou-r.eu/bg/

Качеството на изображението трябва да бъде важен критерий, защото при закупуване на колпоскоп сега параметрите на оптичната система са от най-голямо значение. Струва си да се интересуваме от мястото на производство на лещи от определен вид колпоскоп и да видим дали оптичната система има няколко режима на увеличение, а също и като широк обхват на фокусиране, т.е. фокусиране на изображението. Точността на кольпоскопа е също много ценен аспект, поради което рамото на пантографа трябва да осигурява свободно, но и прецизно движение във всички области. Правилно балансирано рамо на пантографа и използването на пневматични задвижвания с добро качество са други важни характеристики на подходящото оборудване.

Ако това е колпоскопна лампа, тогава перфектните крушки са станали анахронични, но огромната сила на светлината е все още важна, както и нейната настройка. Съвременните LED диоди имат по-лоши енергийни изисквания, което удължава живота на лампата и премахва опасността от нагряване на тестовото поле. Последният важен аспект при закупуването на колпоскоп е ергономичността на продукта, тъй като поради спецификата на професията на лекар-гинеколог, всички функции на съответното оптично устройство трябва да се използват като един елемент.