Kasov aparat

Това е в нашето - и не само - нашето законово задължение да подредим всички финансови въпроси. Всяка, дори и най-малката сделка, трябва да бъде закупена във фискален касов апарат, тъй като изисква ДДС да се плаща.

Когато купуваме касов апарат за вашия бизнес, тази покупка е предмет на специална услуга, която включва целта да се спре работата на нашия касов апарат. Касовите апарати в Краков са среда, в която можете да закупите всички фискални устройства, най-подходящи за индустрията информация. & nbsp; Това са служителите на & nbsp; магазина & nbsp; и уебсайтът, които са упълномощени да променят сумата на ДДС, програмирана на касата, когато са налице съответните разпоредби, според които сумата на данъка ще се промени. Само оторизираната услуга все още може да прави промени в областта на касовия апарат.

Касовият апарат е просто обикновена техника, която може да бъде повредена, а всеки, който извършва търговска или служебна дейност и е касов апарат, трябва да познава правилата за работа с увредена касов апарат. Повреденият касов апарат трябва да бъде поправен по най-лесния начин, без причина за състоянието на щетите, както и как щетите засягат продължаването на съществуването на магазина. Вероятно живеят, например, така че принтерът да е повреден, така че върху разписката може да се даде само фрагмент от текста. Въпреки това, непълна разписка, която вече е извинение да издаде от данъчната служба мандат за компанията, която го е издала!

Ето защо, веднага щом видим щетите на касовия апарат, не трябва да го поправяме сами. Повредените пари трябва временно да бъдат изключени от производството на магазина и да бъдат събрани от новия активен касов апарат, а при успеха на неговото отсъствие - да затворите магазина, докато устройството бъде поправено. Поради факта, че сривът на касовия апарат може да спре работата на целия магазин, касовите услуги работят изключително добре и се опитват да отстраняват дефектите редовно или в най-близкия възможен период. След като открием някакъв дефект в работата на касовия апарат, ние не трябва да извършваме самостоятелни ремонти - обадете се на сервиза и се свържете със сервизния техник, или директно донесете пари в сервизното помещение, разбира се, след като първо го изключите и закрепите. Такива процедури трябва да се извършват възможно най-лесно, така че дефектът да може да бъде поправен бързо и така те да могат да се върнат от касовия апарат.