Kasov elzab k10 3k

Всеки данъкоплатец, който продава стоки на финансови лица, е принуден да регистрира оборот с помощта на касов апарат. Това е процедура, която позволява прилагането на подходящи споразумения с данъчните служби. Резултатът е законът и законът допълнително е валиден.

Ами успеха на счупен касов апарат?

За такива форми се организира в така наречените резервни пари. Нейната способност не е законово изискване, така че в търговията на всеки инвеститор трябва да помисли предварително за подобно решение. Той перфектно се среща в различни видове аварийни ситуации, които искат да ремонтират подходящо оборудване. Стойността на Закона за ДДС ясно постановява, че ако не е възможно да се направи отчет за оборота с помощта на резервен касиер, данъкоплатецът трябва да спре продажбата. Резервният офис може да защити от ненужни и непредвидими престои в позицията. Струва си да се отбележи, че желанието на имуществото от резервния касов апарат трябва да се докладва на данъчната служба, като се съобщава за провала на обзавеждането и се дават знания за заместителя.

За съжаление, когато се добави много, липсата на касов апарат, включително сумата на резервите, е свързана с необходимостта да се спре продажбата. След това е невъзможно да се финализира продажбата и такива предприятия са незаконни и могат да се ограничат с последиците от гледна точка на високи финансови тежести. Не помня ситуацията, в която потребителят ще поиска получаването.

Ето защо е необходимо да се информира възможно най-скоро службата за ремонт на касовия апарат и фискалните принтери postnet, но и данъчните органи за мястото в експлоатацията на записите за трафик за етапа на ремонта на устройството и клиентите за мълчанието при продажбата.

Само при успеха на онлайн продажбите, предприемачът не трябва да спира своя бизнес, но това води до функционирането на няколко условия - в отчетените записи трябва ясно да се посочва за какво материално плащане е признато; плащането трябва да бъде направено по имейл или по пощата. В тази форма, продавачът - данъкоплатец, ще бъде привилегирован да включи последната фактура с ДДС.