Krayskite pokraynini v v varshava prazhmovski rezidentsiya

Той се сдобива с актуалното сред най-красивите апартаменти, което столицата определено ще оцени. Жилищната къща Prażmowski, високо казана в Krakowskie Obrzeg, вероятно ще очарова някой фен на историографията, също конфигурации. Фасадата му в рококо е сравнима, сравнима с историята на 17-ти век и идеалните интериори, сред които днес се използват замъчни библиографии. Първоначално споменатата сграда е трябвало да се упражнява от Пасторий - щедър терапевт, в по-зряло време неподвижен, наред с други имотът Лещински. След Втората междуконтинентална битка регенерирахте жилищната къща в Krakowskie Przedmieście като резиденция на местния авторски възел. През цялото стадо години, да, колегиите, преживяни тук от изтъкнатите полски пророци, гледащи към Пакта. Последната вила е точно като замъка Dziejopisa и седалището на сладкарницата, която в атмосферата на таксата след столицата очевидно си струва да се посети. Следователно завладяваща седалка, която може да бъде оценена както с впечатляващата си история, така и от архитектурното си качество. За храмовете на играта тя ще се залепи от удоволствие, за незабележимите скитници - с украшение, което може да се види с мощни очи.