Lodka za otsenka na riska ot eksploziya

Директивата ATEX (Atmosphères Explosibles, наричана още Директива 94/9 / ЕО, е право на Европейския съюз, което определя съществените изисквания за продукти, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера. По-голямата част от машините и оборудването, използвани в каменни въглищни мини, имат опасност от експлозия на метан и въглищен прах, а директивата ATEX се прилага за инструменти и защитни системи, проектирани да работят на разстояния, изложени на риск от експлозия. До неотдавна разпоредбите за сигурността в един Европейски съюз бяха разделени помежду си, което представляваше сериозна пречка за свободата на обмена на стоки между държавите-членки.От последното начало беше създадена унифицираща ATEX директива, която обедини съществуващите модели и вероятно улесняваше движението на стоки в Европейската организация. При прилагането на разпоредбите на член 100а от Римския договор най-важната точка от директивата ATEX е да се гарантира свободното движение на стоки, които осигуряват висока степен на защита от експлозия. По отношение на устройствата, предназначени за предмети в райони, застрашени от експлозията, Европейският парламент и Отвореният Европейски съюз на 23 март 1994 г. издадоха Директива ATEX 94/9 / EC, която влезе в сила на 1 юли 2003 г. Освен това на 16 декември 1999 г. беше приета Директива 1999/92 / EC ATEX137 (наричана още ATEX ПОТРЕБИТЕЛИ, която с изменението се отнася до минималните изисквания за безопасност за функции на места, където съществува риск от експлозивна атмосфера. Директивата ATEX 94/9 / EC започна да влиза в сила на 1 юли 2003 г. и замени предишните директиви 76/117 / EEC и 79/196 / EEC.

Маркировка СЕ (fr Conformité Européenneидентификационен номер на сертифициращия органСимвол за изпълнениеексплозиякатегория на устройствототип защита от експлозияексплозивна подгрупатемпературен клас

Препоръчваме обучение с Atex