Matematika 2 uchebna programa v srednite uchilishha

В новите времена, в един клуб с много бързо развитие на съвременните компютърни технологии, МКЕ (методът на крайните елементи бързо се защитава с изключително ефективен инструмент за числен анализ на различни конструкции. MES моделирането намери много бързо приложение в практически всяка съвременна инженерна област и в приложната математика. В най-простия смисъл, говорейки MES, това е труден метод за решаване на диференциални и частични уравнения (след предварителна дискретизация в дясното пространство.

Какво представлява МОНМетодът на крайните елементи, тогава в момента е същият на най-често срещаните компютърни методи за определяне на напрежението, обобщените сили, деформации и измествания в анализираните конструкции. Моделирането на МКЕ е изградено върху плана на тялото за създадения брой крайни елементи. В сектора на всеки отделен елемент могат да се създадат някои приближения и всяко неизвестно (главно премествания се представя със специална интерполативна функция, посредством стойностите на самите позиции в затворен брой точки (разговорно наречени възли.

Прилагане на MES моделиранеВ днешно време силата на структурата, напрежението, изместването и симулирането на деформации се проверяват с помощта на метода на МКЕ. В компютърната механика (CAE, услугата на тази технология може да се използва за изследване на топлинния поток и течния поток. Методът на MES е добре допуснат при търсенето на динамика, статиката на машините, кинематиката и магнитостатичните, електромагнитните и електростатичните ефекти. Моделирането на MES може да съществува в 2D (двуизмерно пространство, където дискретизацията често се отнася до разделяне на конкретен отдел на триъгълници. Благодарение на тази стратегия можем да изчислим стойностите, които се появяват в обхвата на дадена система. Въпреки това, съществуват ограничения в сегашната технология, която трябва да се има предвид.

Най-големите недостатъци и предимства на метода на МКЕНай-важната полза от МОН е несъмнено възможността за получаване на добри резултати дори при много сложни форми, за които е било много трудно да се извършат обикновени аналитични изчисления. На практика това доказва, че някои проблеми могат да се играят в ума на компютъра, без да е необходимо да се изграждат скъпи прототипи. Такъв процес улеснява целия процес на проектиране в много голяма степен.Разделянето на изследваната област на все по-слаби елементи води до по-точни резултати от изчисленията. Човек трябва да има и че той представлява същото, закупено с много по-голямо търсене за изчислителната мярка на съвременните компютри. Също така трябва да се помни, че в такъв случай е необходимо също така сериозно да се споделят всички грешки при изчисленията, които произтичат от чести апроксимации на обработените стойности. Ако изследваната площ се сглоби от няколко стотици хиляди останали елементи, какви са нелинейните свойства, така че изчислението е желателно да се модифицира във втората итерация, благодарение на което крайното решение ще бъде подходящо.