Metalurgiya k es

В момента металургията е част, която е не само процесите на формоване и леене на пластмаса, но също така участва в изучаването на структури за измерване на макро. В тази тема експериментите обикновено се извършват на металографски микроскопи.

Микроскопията е нещо, което се появи преди няколкостотин години. И едва наскоро други видове микроскопи започнаха да се използват в металургията. В съвремието те са незаменими по време на книгата с инженерни статии. Точно в тази област са изключително търсени металографските микроскопи, които се препоръчват, наред с други, да се изследват метални образци или повече от техните счупвания. Има тази технология за изображения, която е инсталирана върху непрозрачни проби. Металографските микроскопи включват електронни микроскопи, които позволяват наблюдение на структурата на атомната палуба и светлинни микроскопи, отличаващи се с по-ниско увеличение. Наблюденията, извършени с помощта на тези инструменти, са изключително важни, защото благодарение на него можем да открием различни видове микропукнатини в документа или тяхното започване. Възможно е едновременно да се изчисли и фазовият дял и все пак точно да се определят отделните фази. Благодарение на това можем да определим количеството и начина на включване и много други важни компоненти от гледна точка на металургията. Например, често микроскопичните наблюдения на новосъздадения материал ще позволят точно наблюдение на структурата на материала, така че в перспектива да предотвратим много нежелани повреди.

Valgus ProValgus Pro - Изправете изправения голям пръст без операция!

Използването на металографски микроскопи е много важно, защото благодарение на това можем лесно да открием дефекти на материалите. Винаги си струва да имате опасност да боравите с този тип оборудване. От настоящото начало само квалифицирани лица трябва да извършват тестове върху него.