Mikroskopi

За тези, които не се отчитат в данъчната служба чрез касовия апарат, книгата няма да има по-пълно значение. Но онези, които решат да станат ватовци, или също така да продават плодове и да предоставят услуги, виждайки ги чрез фискален касов апарат като нерезидент, ще държат такава книга на маркирано място. Необходимо е да се обърне внимание на факта, че загубата на служебния регистър на касата може да има неприятни последствия за инвеститорите. По-специално, това ще бъде мястото, където един бизнесмен се опитва да прикрие такова обстоятелство както пред обслужващото дружество, така и пред данъчната служба.

Книгата за услуги е от съществено значение, защото е в подготовка за запис на всякакви фестивали и промени. Това, разбира се, въз основа на вписванията от предоставената му услуга представител на Данъчната служба може да реши дали бизнесменът е водил записи правилно или не. Така че, ако става въпрос за изгубване или унищожаване на сервизната книга, не се колебайте да уведомите офиса за този инцидент. Препоръчително е не само да докладвате за факта, че книгата е била изгубена, но и да посочите как е била последната книга. Последното обаче не завършва със задълженията, които предприемачът трябва да има в такава форма.

Важно е също така, че веднага след докладване на загубата в офиса, се обадете на компанията касов апарат, нов филтър, който извършва услугата и преглежда касовия апарат. Нейният мъж ще ни даде дубликат. Как да видите такава компания е длъжна да издаде резервно копие на книгата. Обаче, ако използвате услугите на други компании за услуги на разстояние от години, трябва да създадете с настоящето, че дубликатът на книгата може да липсва. Така че, така се води регистърът, така че винаги да излиза на удобно място, където не може да бъде откраднат и където не е достъпен достъпът до него.

В случай, че представителят на данъчната служба установи, че има нередности в дубликата, той може най-малкото да предизвика необходимостта от връщане на надбавката за закупуване на касов апарат. Освен това, ако самият предприемач реши да пресметне в офиса като платец на ДДС, в такъв случай може да се случи, че той ще трябва да се откаже от такъв начин на водене на записи.