Muzey na otkrito v gustovna

Łańcut е морално отворен колан и няма недостиг да се доближи до неговите стандарти. Поне се грижете за имението тогава, но не на блажената имение плюс носещи музейни клъстери, но и на възхитителната близост, която трябва да бъде открита безвъзвратно. Който иска да изненада хубави анахронизми на безстрастна конфигурация по време на експедицията в региона Ланкут, настоящият трябва безусловно да погледне на сайта на марката Elegant. Той е значителен сред другите. благодарение на паноптикума, в който поляците избягват израилтяните в хода на II културна сцена и музея на открито, който - въпреки ниските измерения - съществува, е приказно ефективен строеж за историите и културата на духовете. Модерният музей на открито поглъща гениална колекция от оцелели и допълнителни антидоти, благодарение на които можем да преодолеем тук, пълни с ценни бележки за възраждането на сериозните луксозни наематели. В същото време това са доста отделените общински села Podkarpackie. От уникалната страна живее бразда на селянин, от същите - лоша вила. Сградите, заедно с плевнята, прасенцето, създават скала от изложби, които по време на разглеждане на забележителности из земите на Ланкут безочливо посвещават родния Хронос.